За нас

На пазара на млечни продукти сме от 1996г. Качеството на продукта ни е неизменно едно и също - първо! Кашкавалът ни съдържа само и единствено краве мляко.

Бихме желали Вие и Вашите клиенти да опитате кашкавал "Арачиеви", за да се убедите в това!


На всички наши клиенти и крайни потребители заявяваме:

От възникването на млекопреработвателното ни предприятие и до днес в продукта ни КАШКАВАЛ от краве мляко "Арачиеви" ООД няма влагана друга допълнителна суровина, освен входящата ежедневно от 32 броя млекосъбирателни пункта - СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО.

Кашкавал "Арачиеви" се изработва по ТД 12-03/2002г изм. и доп. 2012г според чиито технологични изисквания ние използваме само сурово краве мляко, закваска, калциев дихлорид, мая и сол - предназначени за влагане в храни.

Заставаме зад думите си с нескрито чувство на гордост от постигнатото и с огромно чувство на отговорност пред потребителите на продукта ни.